ข่าวกีฬา มองภาพสะท้อนความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ผ่านกีฬาคริกเกต

 

ข่าวกีฬา อินเดีย และ ปากีสถาน ถือเป็นสองชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ ถึงแม้จะมีพรมแดนติดกัน แต่ทั้งสองประเทศกลับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นและมีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน

Main Stand จะพาคุณไปมองภาพสะท้อนความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ผ่านกระจกบานใหญ่ที่เรียกว่า “คริกเกต” กีฬาอันดับหนึ่งของทั้งสองชาติ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคียงคู่กับความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ

คริกเกตในฐานะเครื่องมือสานสัมพันธ์

1

เนื่องจากทั้งสองชาติต่างเคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิบริติช ภายใต้ดินแดนที่เรียกว่า บริติชราช ด้วยเหตุนี้ ชาวอินเดียและชาวปากีสถานจึงมีกีฬายอดนิยมเดียวกันนั่นคือ คริกเกต ซึ่งการแข่งขันบนเวทีกีฬาชนิดนี้ได้กลายเป็นกระจกบานสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ อันมีลักษณะที่เป็นคู่แข่งขันกันมาตั้งแต่ต้น

ย้อนกลับไปในปี 1947 รัฐสภาอังกฤษตัดสินใจแบ่งบริติชราชออกเป็นสองรัฐเอกราช คือ ประเทศอินเดีย และ ประเทศปากีสถาน โดยประกาศว่า อินเดียจะเป็นดินแดนของผู้นับถือศาสนาฮินดู ส่วนปากีสถานจะเป็นดินแดนของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ขอบคุณข่าว : www.sanook.com

สนใจสมัคร ติดต่อ : www.exploreburn.com